HS GENERAL

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS General)
Sl.No.   School Point
1    11013   G. H. S. S. Mangalpady 143
2    11051   S. D. P. H. S. Dharmathadka 136
3    11008   Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar Manjeshwar 132
4    11019   G.H.S.S. Bekur 118
5    11018   G. H.S. S. Paivalike Nagar 86
6    11010   S. V. V. H. S. Miyapadavu 86
7    11269   Infant. Jesus. E. M. S. Manjeshwar 81
8    11092   SARVODAYA ENGLISH SCHOOL KODIBAIL UPPALA 76
9    11017   G. H. S. Paivalike 66
10    11007   S. A.T. H. S. Manjeshwar 63
11    11012   K.V.S.M. H.S. Kurudapadavu 52
12    11067   GHS KADAMBAR 50
13    11011   S. V. V. H. S. Kodlamogaru 50
14    11068   GHS MOODAMBAIL 49
15    11245   AL SAQAF ENGLISH MEDIUM SCHOOL 38
16    11052   G. H. S. S. Heroor Meepry 37
17    11015   G. H. S. S. Uppala 35
18    11088   MANAVATTY BEEVI E.M.S DHARMANAGAR 25
19    11059   Sirajul Huda E. M. H. S. Udyawar 24
20    11071   G H S UDAYAWAR 23
21    11014   G. H. S. S. Shiriya 22
22    11093   MALJA-UL ISLAM ENGLISH MEDIUM SCHOOL PACHAMBALA 17
23    11009   G. V. H. S. S. Kunjathur 17
24    11016   G. H. S. S. Bangra Manjeshwar 16
25    11246   Posoat. Jamath. E. M. S. Manjeshwar 2

No comments:

Post a Comment