HS KANNADA

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS KANNADA)
Sl.No.   School Point
1    11010   S. V. V. H. S. Miyapadavu 16
2    11012   K.V.S.M. H.S. Kurudapadavu 16
3    11013   G. H. S. S. Mangalpady 16
4    11051   S. D. P. H. S. Dharmathadka 14
5    11007   S. A.T. H. S. Manjeshwar 14
6    11018   G. H.S. S. Paivalike Nagar 14
7    11067   GHS KADAMBAR 12
8    11068   GHS MOODAMBAIL 12
9    11269   Infant. Jesus. E. M. S. Manjeshwar 12
10    11017   G. H. S. Paivalike 12
11    11011   S. V. V. H. S. Kodlamogaru 10
12    11071   G H S UDAYAWAR 9
13    11092   SARVODAYA ENGLISH SCHOOL KODIBAIL UPPALA 8
14    11019   G.H.S.S. Bekur 7
15    11245   AL SAQAF ENGLISH MEDIUM SCHOOL 7
16    11016   G. H. S. S. Bangra Manjeshwar 7
17    11008   Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar Manjeshwar 7
18    11009   G. V. H. S. S. Kunjathur 6
19    11015   G. H. S. S. Uppala 4
20    11059   Sirajul Huda E. M. H. S. Udyawar 4
21    11088   MANAVATTY BEEVI E.M.S DHARMANAGAR 2
22    11014   G. H. S. S. Shiriya 1

No comments:

Post a Comment