HSS General
Result:HSS General
  901 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2949 7  VIKRAM SUARES C 12  G. H. S. S. Uppala
4009 6  ABDUL ANSAR 12  G. H. S. S. Heroor Meepry
3417 2  NABEESATH SAFWANA 12  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
3957 3  ABDUL RAUF 11  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
  902 - Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4708 3  VIJESH Y 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
2311 1  YAJNESHA D 11  S. D. P. H. S. Dharmathadka
4191 6  MANJUPRASADA 11  G. H. S. Paivalike
  903 - Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1587 70  RAHEEM SIDDEEQ U.E 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  904 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1588 1  ABDULRAHIMAN BISHARATH 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
4715 5  ASHAYA K M 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
2437 3  FATHIMATH ASLINA 11  G.H.S.S. Bekur
  907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2314 2  PRAJNA S D 11  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1030 1  NISHMITHA M 12  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  908 - Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3744 1  PUNEETH KUMAR K 11  G. H. S. Paivalike
  909 - Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1589 4  FATHIMATH RAHEEMA U. 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3927 2  RASHMITHA B 12  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
2953 6  RASHIDA 11  G. H. S. S. Uppala
  910 - Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1591 6  MUBARIES. B. 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3133 2  JUNAID ABBAS 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
2487 1  MOHAMMED ASFAL 11  G.H.S.S. Bekur
  911 - Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4713 6  MUNEERA K 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
3790 2  SAFRATHUL SAMSHAD 12  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
1049 9  MARIYAMMA HARSHIYA 11  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3306 1  ZAHIRA 11  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  919 - Odakkuzhal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4715 1  ASHAYA K M 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
  922 - Chenda / Thayambaka
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3153 1  DARSHAN B U 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  925 - Thabala
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4715 1  ASHAYA K M 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
  930 - Nadodi Nrutham (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2961 1  MAHESH H A 12  G. H. S. S. Uppala
  931 - Nadodi Nrutham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2315 4  ANUSHREE M 11  S. D. P. H. S. Dharmathadka
2498 1  SONA DIJESH 11  G.H.S.S. Bekur
1032 3  AKSHMITHA B 12  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  933 - Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1605 1  AKSHATHA M.R 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2317 2  JAYALAKSHMI P 11  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  935 - Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1605 1  AKSHATHA M.R 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  938 - Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1605 1  AKSHATHA M.R 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  939 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3486 3  MUNAWIR FAIROZ PV 12  G. V. H. S. S. Kunjathur
2322 2  ZAINABA 12  S. D. P. H. S. Dharmathadka
4013 1  FATHIMATH SUHAILA 12  G. H. S. S. Heroor Meepry
  940 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3148 2  MUHAMMED MASHKOOR 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
3757 6  ABDUL HISHAM 12  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
1601 3  AMINA RAFANA 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  941 - Prasangam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1602 1  PRATHIBHA KAMATH H. 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  944 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1600 2  SANDRA V.C 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3148 3  MUHAMMED MASHKOOR 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
2457 5  FATHIMATH ASFIRA 11  G.H.S.S. Bekur
  945 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3757 1  ABDUL HISHAM 12  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
4570 2  SRUTHI. K 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
2309 4  SUKANYA C NAIK 11  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  946 - Upanyasam - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2919 1  FATHIMATH SHAMSEERA 12  G. H. S. S. Mangalpady
  947 - Upanyasam - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1603 1  BHAVANA T 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  948 - Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4570 2  SRUTHI. K 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
4177 1  SHAFANAZ 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
2982 4  SHAFAKNAZ 11  G. H. S. S. Uppala
  949 - Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2781 2  NAZMIN BANU 12  G. H. S. S. Mangalpady
2485 1  MOHAMMED ALTHAF 12  G.H.S.S. Bekur
  950 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4042 1  FATHIMATH FAIZA 11  G. H. S. S. Heroor Meepry
2679 3  ANUSHA N 12  G. H. S. S. Mangalpady
3302 6  MOHAMMED AFTHAF 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  951 - Katharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4571 2  B. RESHMI 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
2319 1  FATHIMA UMMU HABEEBA 12  S. D. P. H. S. Dharmathadka
3499 3  MOHAMMED FARAZ 12  G. V. H. S. S. Kunjathur
  952 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3293 2  MOHAMMED JUNAID 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
1015 3  SHREEDEVI C 11  S. V. V. H. S. Miyapadavu
2980 1  ASYATH MUNEESA 11  G. H. S. S. Uppala
  953 - Katharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2299 1  FATHIMATH SHIBANA 11  G. H. S. S. Shiriya
  955 - Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2781 2  NAZMIN BANU 12  G. H. S. S. Mangalpady
2482 1  ABOOBACKER ASLAH. M 12  G.H.S.S. Bekur
  956 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4044 4  FATHIMATH SUHAIBA B M 11  G. H. S. S. Heroor Meepry
3749 6  SAJIDA SALEEM 11  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
2990 5  FATHIMATH MANZEENA 12  G. H. S. S. Uppala
  957 - Kavitharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4719 4  KADEEJATH THABSEERA K A 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
2457 6  FATHIMATH ASFIRA 11  G.H.S.S. Bekur
1601 8  AMINA RAFANA 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  958 - Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1602 3  PRATHIBHA KAMATH H. 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3737 1  FATHIMATH ASHREENA 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
1016 2  LEKHA 11  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  959 - Kavitharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4606 1  MOHAMMAD HAFIL 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
  961 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3797 1  THASLEEM BANU 11  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
  962 - Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2498 4  SONA DIJESH 11  G.H.S.S. Bekur
3456 2  LAVANYA 12  G. V. H. S. S. Kunjathur
4017 1  ASIMATH NISANA 12  G. H. S. S. Heroor Meepry
  963 - Padyam Chollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1604 3  AYSHATH SAFWANA 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2457 6  FATHIMATH ASFIRA 11  G.H.S.S. Bekur
3737 2  FATHIMATH ASHREENA 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  964 - Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1604 3  AYSHATH SAFWANA 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3908 2  FATHIMATH SHAFREENA 12  G. H. S. S. Uppala
2322 1  ZAINABA 12  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  965 - Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1589 5  FATHIMATH RAHEEMA U. 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
4028 3  KADEEJATH SAFAJA 12  G. H. S. S. Heroor Meepry
2984 1  FATHIMATH FARZANA 12  G. H. S. S. Uppala
  967 - Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2773 2  SAFWANA BANU 12  G. H. S. S. Mangalpady
3306 1  ZAHIRA 11  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  968 - Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3306 1  ZAHIRA 11  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  969 - Padyam Chollal - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4710 1  PALLAVI A 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
  972 - Mono Act (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4009 2  ABDUL ANSAR 12  G. H. S. S. Heroor Meepry
4596 1  MOHAMMED JUNAIN 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
  973 - Mono Act (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1604 4  AYSHATH SAFWANA 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2769 3  SHARANYA C 12  G. H. S. S. Mangalpady
2521 2  PUSHPALATHA 12  S. D. P. H. S. Dharmathadka
2498 6  SONA DIJESH 11  G.H.S.S. Bekur
  974 - Mimicry (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4596 2  MOHAMMED JUNAIN 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
2538 1  PRAVEEN KUMAR C H 12  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  976 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3795 2  KADEEJATH SHAHRBAN 12  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
1614 1  ARUN JOJO 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  977 - Group Dance (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1600 5  SANDRA V.C 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2315 3  ANUSHREE M 11  S. D. P. H. S. Dharmathadka
2682 4  SUSHMA R 11  G.H.S.S. Bekur
  978 - Thiruvathira (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2564 2  PUSHPA S 11  S. D. P. H. S. Dharmathadka
1600 1  SANDRA V.C 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  980 - Oppana (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4495 5  FATHIMATH MUNEERA A M 11  G.H.S.S. Bekur
3306 4  ZAHIRA 11  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
4036 2  FATHIMATH RAHEESA 12  G. H. S. S. Heroor Meepry
  981 - Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3129 7  ABDUL RAISAQUE 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
4688 6  ABDUL MANAF D M 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3682 3  MOHAMMED NOUSHEER 12  G. H. S. S. Mangalpady
  983 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1589 5  FATHIMATH RAHEEMA U. 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3927 2  RASHMITHA B 12  S. V. V. H. S. Kodlamogaru
4602 4  CHAITHRA KUMARI 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
2792 3  SNEHA M 12  S. D. P. H. S. Dharmathadka
  984 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2521 2  PUSHPALATHA 12  S. D. P. H. S. Dharmathadka
2475 1  SREEHARI. M 12  G.H.S.S. Bekur
  985 - Mookabhinayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2359 2  ABDUL HABEEB C M 12  G. H. S. S. Shiriya
4089 7  JAUDATH HUSSAIN 12  G. H. S. S. Heroor Meepry
3291 3  MOHAMMED NIZARUDDIN 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  987 - Chendamelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2874 1  DINESH J 12  G. H. S. S. Mangalpady
3814 2  SHARAN N 11  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
  990 - Skit - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4591 2  HAWAUL AFEEFA 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
1604 1  AYSHATH SAFWANA 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
  992 - Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3128 1  ABDUL RAHAMAN AJMAL 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  993 - Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4605 6  MOHAMMAD ALIM 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
1037 3  MOHAMMED SHARAFUDDEEN 12  S. V. V. H. S. Miyapadavu
3138 2  MOHAMMED NAHEED 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  994 - Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4616 2  ABOOBAKAR SIDDIQUE. A.K 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
1588 3  ABDULRAHIMAN BISHARATH 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2487 4  MOHAMMED ASFAL 11  G.H.S.S. Bekur
  997 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2841 4  SAIMUNNEESA B 12  G. H. S. S. Mangalpady
1589 6  FATHIMATH RAHEEMA U. 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
1030 10  NISHMITHA M 12  S. V. V. H. S. Miyapadavu
  999 - Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2773 3  SAFWANA BANU 12  G. H. S. S. Mangalpady
3133 4  JUNAID ABBAS 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
3797 2  THASLEEM BANU 11  G. H. S. S. Bangra Manjeshwar
  1001 - Prasangam Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2919 1  FATHIMATH SHAMSEERA 12  G. H. S. S. Mangalpady
  1002 - Quiz ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2913 1  MEHRUNNISA 12  G. H. S. S. Mangalpady
  1004 - Vanchipattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1756 1  ASHBATH MOL 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
3292 4  ABDUL BASITH 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
4576 3  AYSHA THAZIYA 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
  1005 - Nadanpattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1756 3  ASHBATH MOL 12  S. A.T. H. S. Manjeshwar
1030 1  NISHMITHA M 12  S. V. V. H. S. Miyapadavu
2376 5  SABANA P 11  G. H. S. S. Shiriya

No comments:

Post a Comment