HSS GENERAL

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No.   School Point
1    11007   S. A.T. H. S. Manjeshwar 132
2    11018   G. H.S. S. Paivalike Nagar 118
3    11008   Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar Manjeshwar 105
4    11051   S. D. P. H. S. Dharmathadka 89
5    11019   G.H.S.S. Bekur 86
6    11013   G. H. S. S. Mangalpady 71
7    11052   G. H. S. S. Heroor Meepry 63
8    11016   G. H. S. S. Bangra Manjeshwar 53
9    11015   G. H. S. S. Uppala 44
10    11011   S. V. V. H. S. Kodlamogaru 39
11    11010   S. V. V. H. S. Miyapadavu 36
12    11009   G. V. H. S. S. Kunjathur 34
13    11017   G. H. S. Paivalike 32
14    11014   G. H. S. S. Shiriya 26

No comments:

Post a Comment