HSS Kannada
Result:HSS KANNADA
  1051 - Prasangam Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4956 3  THEJASWINI K 11  G. H. S. Paivalike
4782 2  NAGALATHA 12  G. H.S. S. Paivalike Nagar
3153 1  DARSHAN B U 12  Udaya E. M. H. S. S. Udayanagar
Manjeshwar
  1052 - Katha Rachana kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4956 12  THEJASWINI K 11  G. H. S. Paivalike
1730 9  NAFEESATHU SWADHIKA 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
4813 7  MADHULIKA M 11  G. H. S. S. Uppala
  1053 - Kavitha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4715 9  ASHAYA K M 11  G. H.S. S. Paivalike Nagar
1730 5  NAFEESATHU SWADHIKA 11  S. A.T. H. S. Manjeshwar
4850 1  THEJASWINI U 12  G. H. S. S. Mangalpady
  1054 - Upanyasa Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4956 10  THEJASWINI K 11  G. H. S. Paivalike
1032 2  AKSHMITHA B 12  S. V. V. H. S. Miyapadavu
4873 3  HARINAKSHI K 12  S. V. V. H. S. Kodlamogaru

No comments:

Post a Comment