UP Kannada
Result:UP KANNADA
  351 - Recitation kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2372 16  P VIKRAM BHARADWAJ 7  V. A. U. P. S. Miyapadavu
2291 24  NISHITHA. B 7  Infant. Jesus. E. M. S. Manjeshwar
2172 17  AKSHAYAGANAPATHI. 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
  352 - Prasangam Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2139 20  VISHWAJITH .K 7  S. D. P. A. U. P. S. Sajankila
1443 10  VARSHA M R 7  St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor
2454 19  NEFEESATHUL MISIRIYA A 7  A. U. P. S. Anekal
  353 - Katha Rachana kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4928 16  LAVEENA VEIGAS 7  St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor
2366 26  MITHILA 7  V. A. U. P. S. Miyapadavu
2548 20  KAVYA G 7  A. U. P. S. Dharmathadka
  354 - Kavitha Rachana Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4867 24  NEHA 7  S. A.T. H. S. Manjeshwar
2453 19  SINJITHA K 7  A. U. P. S. Dharmathadka
4876 4  VAISHALI M SHETTY 7  V. A. U. P. S. Miyapadavu

No comments:

Post a Comment